آنـقدر آرزوهـایم را به گور بردم كه دیـگر جایی برای جـسدم نـیست

به نام نامى الله

زلزله اى که چشم هايت به وجود مى آورد

امن ترين پناهگاهش

آغوش تو خواهد بود ...

ى.ل.د.ا

+ تــاریـخ   93/11/24  ساعـت 21:47  به قـلـم   ¨`*•. دختری از جنس شب یلدا.•*´¨  | 

به نام نامى الله

بيا

و با لبخندت

دردهايم را

به دار بياويز ...

ي.ل.د.ا

+ تــاریـخ   93/11/16  ساعـت 13:37  به قـلـم   ¨`*•. دختری از جنس شب یلدا.•*´¨  | 

به نام نامى الله

خشکسالى گونه هايم را 

بايد به حساب چه بگذارم؟

بودنت

يا عادت به نبودنت ...؟!

ى.ل.د.ا

پ.ن:

دعاى بى بارانى مى خوانم ...

+ تــاریـخ   93/10/26  ساعـت 20:25  به قـلـم   ¨`*•. دختری از جنس شب یلدا.•*´¨  | 

به نام نامى الله

اين بار تو وا بکن سر صحبت را

از عشق بگو به هم بزن خلوت را

يک لحظه بده دست به دستم ، تا که

تکريم کنيم ، "هفته وحدت" را

زهرا هدايتى

پ.ن:

عاشقان عيدتان مبارک

+ تــاریـخ   93/10/19  ساعـت 13:48  به قـلـم   ¨`*•. دختری از جنس شب یلدا.•*´¨  | 

به نام نامى الله

سرزمين هاى اشغالى دلم

زير موشک هاى پياپى نگاهت کم آورده

آتش بس اعلام نمى کنى؟

ى.ل.د.ا


برچسب‌ها:
نرگسى ها
+ تــاریـخ   93/05/19  ساعـت 0:38  به قـلـم   ¨`*•. دختری از جنس شب یلدا.•*´¨  | 

به نام نامى الله

يکى بايد باشد

که لا به لاى اين نبودن ها

نبودنش به چشم بيايد ... دلتنگى بياورد

که وقتى سفر رفت ورد لبت "و ان يکاد" باشد

که تا از سفر برنگردد دلهره ى نبودنش آرامت نگذارد

که ...

يکى بايد باشد ...

ي.ل.د.ا

پ.ن:

باش ... همين نزديکى ..


برچسب‌ها:
وقايع اتفاقيه
+ تــاریـخ   93/05/17  ساعـت 15:15  به قـلـم   ¨`*•. دختری از جنس شب یلدا.•*´¨  | 

به نام نامى الله

دورتر که مى شوى

آرام آرام جان مى گيرد

خاطره هايم ...

ى.ل.د.ا

پ.ن:

فرقى نمى کند جانم را مى گيرد يا جان مى گيرد ...


برچسب‌ها:
قهوه تلخ
+ تــاریـخ   93/05/15  ساعـت 9:1  به قـلـم   ¨`*•. دختری از جنس شب یلدا.•*´¨  | 

به نام نامى الله

گاهى دلم مى خواهد خودم را بزنم به نشنيدن

تا نامم را دوباره صدا بزنى

تا نامم را بلندتر صدا بزنى

که پر شوم از موسيقى صدايت

نامم ... تنها ... از دهان تو شنيدن دارد ...

ى.ل.د.ا


برچسب‌ها:
هواتو کردم
+ تــاریـخ   93/05/04  ساعـت 5:6  به قـلـم   ¨`*•. دختری از جنس شب یلدا.•*´¨  | 

به نام نامى الله

متن , خصوصى شد ...

پ.ن:

نوشتم تا روزايى که حالم بده بيام بخونمش و يادم بياد روزاى بدترى هم وجود داشته

فقط همين!

پ.ن:

خدايا همين که تو هستى به همه نبودنا مى ارزه ... مهربون من!


برچسب‌ها:
وقايع اتفاقيه
ادامه مطلب
+ تــاریـخ   93/05/01  ساعـت 7:23  به قـلـم   ¨`*•. دختری از جنس شب یلدا.•*´¨ 

به نام نامى الله

شايد راز و رمزى باشد بين

شکافته شدن فرق سر قرآن ناطق در شب قدر

و

قرآن به سر گرفتن شيعيانش در آن شب ها

ى.ل.د.ا


برچسب‌ها:
سبزانه
+ تــاریـخ   93/04/26  ساعـت 18:54  به قـلـم   ¨`*•. دختری از جنس شب یلدا.•*´¨  | 

به نام نامى الله

بعضى موقع ها عرف دست وپا گير مى شود

وقتى نمى گذارد

در منظر عوام تو را با نام کوچک صدا بزنم

يا مانع مى شود ساعت هاى متمادى زل بزنم به آبى چشمانت

تا حدى که خودم را غرق در آن ببينم

يا وقتى در گوشم مى خواند که بايد خودم را به فراموشى بزنم

آن هم امروز که ...

ى.ل.د.ا

پ.ن:

استثنائا بخشى ازين پست مخاطب دارد ... البته فقط بخشى از آن!

پ.ن:

يادم بود!


برچسب‌ها:
وقايع اتفاقيه
+ تــاریـخ   93/04/19  ساعـت 4:33  به قـلـم   ¨`*•. دختری از جنس شب یلدا.•*´¨ 

به نام نامى الله

من را چه به روزه گرفتن

وقتى شبانه روز

حسرت "نداشتنت" را مى خورم ...

ى.ل.د.ا

پ.ن:

سکوت و سکوت و سکوت و بغض و سکوت

+ تــاریـخ   93/04/14  ساعـت 6:13  به قـلـم   ¨`*•. دختری از جنس شب یلدا.•*´¨  | 

به نام نامي الله

...

ي.ل.د.ا

پ.ن:

شرح در تيتر!


برچسب‌ها:
كمي متفاوت
+ تــاریـخ   93/04/09  ساعـت 1:34  به قـلـم   ¨`*•. دختری از جنس شب یلدا.•*´¨  | 

به نام نامى الله

پشت کنکور نگاهت مانده ام

کاش

يکى از بهترين جاهاى قلبت پذيرش شوم ...

ى.ل.د.ا


برچسب‌ها:
يك فنجان عاشقانه علمي, نرگسي ها
+ تــاریـخ   93/04/06  ساعـت 23:1  به قـلـم   ¨`*•. دختری از جنس شب یلدا.•*´¨  | 

به نام نامي الله

و خدا مژه را آفريد

تا چشم ها بتوانند

در تك و پاتك هاي بي هواي نگاهت

پشت آن سنگر بگيرند ...

ي.ل.د.ا


برچسب‌ها:
نرگسي ها, يك فنجان عاشقانه نظامي
+ تــاریـخ   93/04/01  ساعـت 0:59  به قـلـم   ¨`*•. دختری از جنس شب یلدا.•*´¨  | 

به نام نامي الله

اينروزها

غم هایم را که در دریای بی خیالی رها می کنم

باز خودشان را به ساحل دلم می رسانند ...

ي.ل.د.ا


برچسب‌ها:
وقايع اتفاقيه
+ تــاریـخ   93/03/25  ساعـت 23:30  به قـلـم   ¨`*•. دختری از جنس شب یلدا.•*´¨  | 

به نام نامي الله

نيستي

حالا كه بايد باشي

پس از اين ديگر

بودنت را چه سود؟!

ي.ل.د.ا


برچسب‌ها:
وقايع اتفاقيه
+ تــاریـخ   93/03/22  ساعـت 19:27  به قـلـم   ¨`*•. دختری از جنس شب یلدا.•*´¨  | 

به نام نامي الله

اينروزها كه دلم در بخش مراقبت هاي ويژه بستري ست

همه ي مسئولين نظام بدنم

از جمله آيات عظام : چشم ، دست ، گوش و ...

و عقل به نمايندگي از روساي قوا

به عيادتش آمده اند

دكترها مي گويند حالش خيلي وخيم است ... فقط معجزه .....

ي.ل.د.ا

پ.ن:

اين دل ، مردني ست ...! همين روزها


برچسب‌ها:
يك فنجان عاشقانه پزشكي
+ تــاریـخ   93/03/17  ساعـت 21:19  به قـلـم   ¨`*•. دختری از جنس شب یلدا.•*´¨  | 

به نام نامي الله

همه ي دلتنگي ها را كه نمي شود نوشت

همه ي دلتنگي ها را كه نمي شود گفت

گاهي بايد زبان چشم ها را بلد بود ...

ي.ل.د.ا


برچسب‌ها:
وقايع اتفاقيه
+ تــاریـخ   93/03/17  ساعـت 21:13  به قـلـم   ¨`*•. دختری از جنس شب یلدا.•*´¨ 

به نام نامي الله

دولت

مسئول جبران خسارت حوادث غير مترقبه است

بگو

خسارت اين طوفاني

كه نگاهت در دلم به پا كرد را

چه كسي خواهد داد؟

ي.ل.د.ا


برچسب‌ها:
يك فنجان عاشقانه اجتماعي
+ تــاریـخ   93/03/15  ساعـت 13:38  به قـلـم   ¨`*•. دختری از جنس شب یلدا.•*´¨ 

به نام نامي الله

چشمانت

كنايه ي ظريف خداوند است

به آهوان ...

ي.ل.د.ا

پ.ن:

كنايه ظريف خداوند تعبيري ست از استاد احمد عزيزي ...


برچسب‌ها:
نرگسي ها
+ تــاریـخ   93/03/14  ساعـت 14:50  به قـلـم   ¨`*•. دختری از جنس شب یلدا.•*´¨ 

به نام نامي الله

بايد عادت كنم كه عادت نكنم

به آدم ها

به سلام هايشان

به رفاقت هايشان

به سايه هايي كه مي افتند روي خاطراتت

به تلفن ها و پيامك هايي كه مهمان ناخوانده شب هاي دلت هستند

بايد يادم بماند "همه ي محبت ها" يك "شوخي" است

وقتش كه برسد

تو را تنها خواهند گذاشت با گوشه ي اتاق دلتنگي هايت

مي روند تا با روياهايشان سرگرم شوند ...!

ي.ل.د.ا

پ.ن:

واژه به واژه اين پست بغض داشت

از همان ها كه هر ثانيه اش براي خفه شدن آدمي بس است

از بس كه حقيقت بود

اما ...

بگذريم!مثل هميشه!

پ.ن:

عزيزي ميگفت: درد و دل هايت را براي كسي نگو ...

گاهي سبك نشوي سنگين تري ...


برچسب‌ها:
وقايع اتفاقيه
+ تــاریـخ   93/03/10  ساعـت 1:4  به قـلـم   ¨`*•. دختری از جنس شب یلدا.•*´¨ 

به نام نامي الله

نگاهت

به ياد ماندني ترين تيتراژ است

براي سريال وجودت ...

ي.ل.د.ا

پ.ن‌:

در ياد مي ماند براي سالهاي سال ...


برچسب‌ها:
نرگسي ها
+ تــاریـخ   93/03/07  ساعـت 14:27  به قـلـم   ¨`*•. دختری از جنس شب یلدا.•*´¨ 

به نام نامي الله

اقراء

و طوفان كلمات را ببين

كه چگونه

مست سخن شدن در دهان تواند ...

ي.ل.د.ا

پ.ن:

بعثت رسول مهرباني ها مبارك

پ.ن:

دوست يعني از فرسخ ها آنطرف تر روي نقشه ايران

پيامك مي آيد:

اينروزا حس ميكنم حالت خوب نيست ...

و مي فهمي چقدر خوب مي فهمدت


برچسب‌ها:
سبزانه
+ تــاریـخ   93/03/05  ساعـت 11:29  به قـلـم   ¨`*•. دختری از جنس شب یلدا.•*´¨ 

به نام نامي الله

خبرهاي رسيده حاكي از آن است

تا كنون هزاران نفر

بر اثر اشعه نگاهت

دچار سرطان عشق شده اند

از ميزان تلفات خبري در دست نيست!

ي.ل.د.ا

پ.ن:

دعا ...


برچسب‌ها:
يك فنجان عاشقانه پزشكي
+ تــاریـخ   93/03/04  ساعـت 20:58  به قـلـم   ¨`*•. دختری از جنس شب یلدا.•*´¨ 

به نام نامي الله

امروز يوم الشك بود

آنگاه كه درمانده بودم

كه بايد عاشقت بود يا نه

باور كن

من از پس دوست نداشتنت بر نمي آيم ...

ي.ل.د.ا


برچسب‌ها:
وقايع اتفاقيه
+ تــاریـخ   93/02/28  ساعـت 20:2  به قـلـم   ¨`*•. دختری از جنس شب یلدا.•*´¨ 

به نام نامي الله

باران

كم ترين انتظار است از ابرها

وقتي

خبر به گوششان مي رسد ...

ي.ل.د.ا

پ.ن:

پيشكشي به خواهر عزيزم مهين

باشد كه در حافظه تاريخ بماند امروز

روز دو تا شدنش ...


برچسب‌ها:
حافظه تاريخ, وقايع اتفاقيه
+ تــاریـخ   93/02/26  ساعـت 18:2  به قـلـم   ¨`*•. دختری از جنس شب یلدا.•*´¨ 

به نام نامي الله

در برابر عقلم در اقليت هم باشي

باز هم در اكثريتي

چون دلم با توست ...

ي.ل.د.ا

+ تــاریـخ   93/02/13  ساعـت 21:46  به قـلـم   ¨`*•. دختری از جنس شب یلدا.•*´¨ 

به نام نامي الله

و دلم

بازنده ي جنگ نرمي است

كه چشمانت 

اين روزها به راه انداخته  ...

ي.ل.د.ا


برچسب‌ها:
يك فنجان عاشقانه سياسي, نرگسي ها
+ تــاریـخ   92/12/16  ساعـت 21:0  به قـلـم   ¨`*•. دختری از جنس شب یلدا.•*´¨ 

به نام نامي الله

باران كه مي بارد

شاعرها عاشق تر مي شوند 

يا عاشق ها شاعرتر را نمي دانم

اما فهميده ام

جاي خالي آدم ها بيشتر نمايان مي شود

بين بغض رباعي ها

ي.ل.د.ا

پ.ن:

بعضي وقت ها آدم ذوق مي كند بعضي وبلاگ ها را مي خواند

مثلا وبلاگ آبجي كوچيكه اش را (+) كه هنوز قد كشيدنش را باور نكرده!


برچسب‌ها:
هواتو كردم
+ تــاریـخ   92/11/28  ساعـت 23:19  به قـلـم   ¨`*•. دختری از جنس شب یلدا.•*´¨